Studieliv

Meget mere end undervisning.

 

Dine 5 år på EUX er meget mere end undervisning. Det er også fester, filmaftener, iværksætter- og innovationsmiljø, sportsturneringer og LAN-weekender sammen med dine venner. 

Den daglige undervisning afbrydes jævnligt af

  • Aktivitetsdage, hvor I konkurrerer i alt fra fodbold til BezzerWizzer
  • Ture, som ryster klassen godt sammen
  • Samarbejde med virksomheder
  • Studieture i Danmark eller udlandet. 

 

Praktiske informationer 

Kontaktlærer
Som EUX elev får du ved opstart tilknyttet en kontaktlærer, som kan guide dig gennem din uddannelse.

Kommunikation
Internt på skolen benyttes IT som kommunikationsværktøj.

I vores fagfaglige afdelinger benyttes programmet Elevplan.dk 
I Elevplan kan der kommunikeres mellem lærer, elever og virksomheder. Det er også her, du kan læse, hvornår du skal ud i praktik igen, om næste skoleophold, hvilke karakterer du har fået i hvilke fag, fraværsmeldinger osv. Du kan også finde uddannelsesplaner

I de gymnasiale fag benyttes det IT-program, som vores HTX afdeling benytter: Lectio.dk
Programmet åbner op for god kommunikation mellem lærer og elever, man kan se sit skema, oplysninger om arrangementer på skolen osv.

Kørselsrefusion
I en skoleperiode uden praktikplads: 
Der kan ansøges om et Ungdomskort på ungdomskort.dk , hvilket betyder reduceret pris på offentlige transportmidler.

I en skole periode med praktikplads: 
Der kan ansøges om refusion til billigste offentlige transportmiddel.
Hør nærmere hos dit busselskab, og udfyld ansøgningsblanketten som udleveres ved skolens opstart.